Stavby a dotační poradenství

stavby

Zahrnuje inženýrskou, poradenskou a dokumentační činnost při přípravě a realizaci staveb v rámci správních řízení (provozní nádrže a čerpací stanice pohonných hmot, zemědělské stavby).

dotační poradenství

Dotační poradenství je zaměřené na Program rozvoje venkova, Operační program životní prostředí,
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v části energetiky