REVIZE VYHRAZENÝCH ZAŘÍZENÍ

ELEKTRICKÝCH a PLYNOVÝCH

Květoslava šafaříková


VEDOUCÍ ÚSEKU
+420 733 659 518
ksafarikova@renvodin.cz

jaroslav doležal


revizní technik
+420 739 573 592
dolezal@renvodin.cz

david zacha


revizní technik
+420 604 964 887
zacha@renvodin.cz

REVIZE VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme komplexní zabezpečení revizních zpráv v oblasti revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení do 1 000 V, u objektů třídy „A“ a „B“

zmapujeme Vám stav aktuálních revizních zpráv objektů a zařízení:
  • hromosvodných zařízení;elektrických zařízení;
  • protokolů o určení vnějších vlivů;
  • elektrických spotřebičů;
  • ručních nářadí;
  • prodlužovacích přívodů;
  • pracovních strojů;
  • kontroly el. rozvaděčů pomocí termokamery.

REVIZE VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme revizi vyhrazených plynových zařízení

jsme tu pro vás

  • zpracujeme harmonogram revizí objektů a zařízení s platností jednotlivých zpráv
  • provedeme šetření a měření v terénu
  • vypracujeme revizní zprávy a projednáme jejich závěry