esg poradenství

Nabízíme komplexnější poradenství v celé šíři ESG problematiky

ING. VÁCLAV ŠAFAŘÍK


+420 603 544 915
renvodin@renvodin.cz

ESG

ESG je rámec, který pomáhá zúčastněným stranám pochopit, jak organizace řídí rizika a příležitosti související s environmentálními, sociálními a správními kritérii (někdy nazývanými faktory ESG). 

 

Environment Faktory životního prostředí:

změna klimatu a ekologická udržitelnost, snižování emisí a odpadů, biologická rozmanitost, energetická efektivita

Social Sociální faktory:

lidská práva, odpovídající pracovní podmínky, ochrana zdraví, diverzita

Governance Správa a řízení:

etické a transparentní řízení společnosti, prevence korupce a střetu zájmů, ochrana oznamovatelů

Nabízíme komplexnější poradenství v celé šíři ESG problematiky

Analýza:

  • Analýza dopadů (tzv. Due dilligence)
  • Finanční analýza rizik
  • Podrobné srovnání v oboru
  • Analýza významnosti
  • Analýza souladu procesů a výrobků s EU taxonomií
  • Analýza stakeholderu


Nastavení sběru dat

Měření uhlíkové stopy společnosti

Posouzení správnosti vasich procesů ve všech oblastech E S G

Strategie udržitelnosti, která vás připraví na budoucnost

Získejte dekarbonizační strategii a akční plán k jejímu dosažení

Pilotní report dle požadavků ESRS

Zpráva o udržitelnosti v atraktivním designu