stavební energetika

dominik kopal


VEDOUCÍ ÚSEKU
ENERGETICKÝ PORADCE
+420 604 273 593
kopal@renvodin.cz

ing. václav šafařík


autorizovaná osoba

+420 603 544 915
renvodin@renvodin.cz

jitka kopalová


energetický poradce
+420 732 228 029
kopalova@renvodin.cz

Energetické audity, energetické posudky

 • zpracování energetických auditů a posudků dle zákona o hospodaření energií;
 • při zpracování dokumentů provedení vlastních šetření, posouzení a popis stávajících staveb po stránce technického zařízení objektu a stavebních částí, posouzení regulace a využití energonositelů v areálu. Při výpočtové částí je řešena spotřeba paliv a energie a jejich využití za poslední období dvou let. Následně navržena vhodná opatření stavebního a technického rázu, včetně jejich ekologického a ekonomického posouzení a návrh vhodného energetického managementu;
 • Energetické audity a energetické posudky musí energetický specialista zadávat do evidence v tzv. systému ENEX (evidenční systém Ministerstva průmyslu a obchodu).

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

 • zpracování průkazu energetické náročnosti budov dle zákona o hospodaření energií;
 • průkaz energetické náročnosti budov stanovuje v popisné a grafické části její energetickou náročnost.
 • při zpracování se vychází z projektové dokumentace a sdělených informací při místním šetření, následně jsou provedeny potřebné výpočty a návrh optimálních opatření s ohledem na finanční a technické možnosti, souběžně s analýzou alternativních systémů;
 • energetický specialista má povinnost zadávat průkaz energetické náročnosti do evidence v tzv. systému ENEX (evidenční systém Ministerstva průmyslu a obchodu).

kontrola systému vytápění

 • v návaznosti na zákon o hospodaření energií a prováděcích právních předpisů provedení kontroly provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápěné a větrání;
 • v rámci zpracování zprávy o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání provedení místního šetření k posouzení stávajícího stavu tepelných zdrojů, rozvodů tepelné energie a otopné soustavy, jak po stránce vizuální, tak po stránce technické, pro zjištění potřebných informací se analyzují spalinové cesty tepelných zdrojů. Následně je proveden výpočet správného dimenzování a účinnosti zdroje a otopné soustavy s návrhem na opatření pro zlepšení komplexního systému vytápění;
 • energetický specialista zadává dokumenty z kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie do evidence v tzv. systému ENEX (evidenční systém Ministerstva průmyslu a obchodu).

KONTROLa systému klimatizace

 • v návaznosti na zákon o hospodaření energií a prováděcích právních předpisů provedení kontroly provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání;
 • v rámci zpracování zprávy o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání provedeno místní šetření k posouzení stávajícího stavu klimatizačních jednotek, případných vzduchotechnických rozvodů a celkového klimatizačního systému. Je proveden popis klimatizačního systému s návrhem na opatření pro zlepšení komplexního systému klimatizace;
 • energetický specialista vkládá dokumenty o kontrole klimatizačních systémů do evidence v tzv. systému ENEX (evidenční systém Ministerstva průmyslu a obchodu).