energetické poradenství

václav šafařík

energetický poradce
+420 603 532 957
+420 730 157 854
vsafarik@renvodin.cz

ing. jana zachová

projektový manager
+420 703 141 604
zachova@renvodin.cz

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

  • poradenství v rámci nabídek dodavatelů energetických médií, včetně jejich vyhodnocení;
  • řešení smluvních záležitostí a technických dokladů spojených s dodávkami paliv a energie;
  • průběžné vedení evidence spotřeby paliv a energie, včetně jejich bilančního vyhodnocení;
  • návrhy řešení úspor ve spotřebě paliv a energie.