požární ochrana

Bc. josef fejtl


technik po

+420 731 878 063
fejtl@renvodin.cz

monika hromková


technik po

+420 739 502 222
hromkova@renvodin.cz

POŽÁRNÍ OCHRANA

  • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění;
  • výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany;
  • výkon preventisty požární ochrany;
  • zpracování tematických a časových osnov školení + testů k ověření znalostí;
  • provedení školení vedoucích zaměstnanců a školení ostatních zaměstnanců, včetně vstupních školení nových zaměstnanců;
  • odborná příprava preventistů a preventivní požární hlídky;
  • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
  • průběžná evidence lhůt všech forem školení, kontrol a revizí, atd.;
  • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
  • zastupování objednatele při revizích a kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů.