Životní prostředí a zemědělství

Zahrnuje provozní, poradenskou a dokumentační činnost u všech složek životního prostředí, t.j. půda, ovzduší, odpadové, obalové a vodní hospodářství, integrovaná prevence.

V rámci akreditovaného zemědělského poradenství zaměření na oblast rostlinné a živočišné produkce, péči o půdu, ochranu přírody a krajiny, energetické využití agrárních produktů s projednáním souvisejících legislativních předpisů a podmínek pro možnost využití dotačního programu rozvoje venkova.

životní prostředí

zemědělství