Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Posuzování vlivů na životní prostředí

(Autorizace dle zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A.,

Osvědčení MŽP a MZDR ČR č.j.: 13295/1454/OPVŽP/97 ze dne 05.11.1997)

  • zpracování oznámení ke zjišťovacímu řízení, dokumentace a posudků dle zákona
    č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
  • zpracování odborných posudků, rozptylových studií, hlukových studií a dalších dokumentů
    v rámci dokladové části ke zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí;
  • zpracování ekologických auditů ve smyslu Usnesení vlády ČR č. 379 a metodického pokynu odboru pro
    ekologické škody MŽP ČR z 07/1996;
  • manažerské poradenství se zaměřením na řízení projektů financovaných z Operačního programu životní prostředí