Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Ochrana ovzduší

(Autorizace podle zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, Osvědčení MŽP ČR z 03/2015)

  • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění;
  • zpracování a vedení provozní a souhrnné evidence u zdrojů znečišťování ovzduší;
  • výpočet poplatků u zdrojů znečišťování ovzduší;
  • zajištění a kontrola plnění termínů autorizovaného měření emisí u zdrojů znečišťování ovzduší;
  • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
  • zpracování provozních řádů;
  • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
  • zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;