Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Obalové hospodářství

  • poradenská a kontrolní činnost dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění;
  • projednání a technická pomoc při uzavření smlouvy s autorizovanou obalovou společností;
  • zpracování a vedení provozní a souhrnné evidence obalů, včetně povinného hlášení;
  • zpracování, projednání a aktualizace dokumentace;
  • vypracování soupisu jednotlivých druhů a množství obalů;
  • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;
  • zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;