Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Integrovaný systém ohlašovacích povinností (ISPOP)
Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

  • v  vyhodnocení ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (voda, ovzduší, odpady,IRZ);

  • zpracování a předání údajů souhrnné evidence do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), ochrana ovzduší, IRZ do 31.03., odpadové hospodářství do 15.02., vodní hospodářství do 31.01., příp. do 15.02;

  • řešení povinností provozovatelů dle zákona o integrovaném registru znečišťování, životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.