Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Integrovaný registr znečišťování

 • řešení povinností dle zákona č.25/2008Sb., o integrovaném registru znečišťování
  životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
  životního prostředí (zákon o IRZ)
 • vyhodnocení ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
   
 • zpracování a předání údajů souhrnné evidence do integrovaného registru znečišťování
  (vždy do 31.03. běžného roku)
 •  
   
 •