Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Integrovaná prevence

  • v  zastupování právnické nebo fyzické osoby v záležitostech integrované prevence u kategorií úprava a zpracování surovin ze živočišného původu, odstraňování nebo zpracování vedlejších živočišných produktů a odpadů živočišného původu, intenzivní chovy drůbeže nebo prasat;

  • zpracování žádosti a zajištění kompletní dokladové části pro vydání integrovaného povolení pro jednotlivé kategorie dle zákona o integrované prevenci;

  • zpracování ročních hlášení, průběžná kontrola, projednání opatření a kontrola plnění podmínek z vydaného integrovaného povolení;

  • v  zastupování objednatele při kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;

  • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích a návrhů na opatření;

  • zpracování dokumentu „Hodnocení nutnosti zpracování hodnotící zprávy“, v návaznosti na § 4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění a podmínce příslušného krajského úřadu.