Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Životní prostředí a zemědělství

  • Zahrnuje provozní, poradenskou a dokumentační činnost u složek životního prostředí, t.j. půdu, ovzduší, vodní hospodářství, integrovanou prevenci, odpadové hospodářství.
  • V rámci akreditovaného zemědělského poradenství zaměřené na oblast rostlinné a živočišné produkce, péče o půdu, ochranu přírody a krajiny a energetické využití agrárních produktů.