Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Živočišná výroba

Orientační návrh poradenské služby

  • provozní řády
  • posouzení technologie ustájení hospodářských zvířat
  • posouzení dodržování welfare hospodářských zvířat
  • vyhodnocení skladů pro uložení statkových hnojiv
  • ohlašovací povinnosti přes ISPOP