Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Rostlinná výroba

Orientační návrh poradenské služby

  • plány opatření pro případ havárie
  • posouzení silně a mírně erozně ohrožených bloků a případné vyřešení s VUMOP
  • plány rozvozu organických hnojiv
  • povolení k nakládání s odpady (závlahy, postřiky, odběr, vypouštění)
  • evicence hnojení a postřiků
  • ochrana vod v zemědělském podniku - skladování závadných látek, nádrže PHM
  • zhodnocení dodržování nových GAEC
  • ohlašovací povinnosti přes ISPOP