Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Péče o půdu

Poradce akreditovaný a vedený v Seznamu ministerstva zemědělství
reg.č. 283/2009

  • provedení poradenské služby dle Směrnice ministerstva zemědělství
    č.j. 214610/2012-MZE-17013 v platném znění;
  • DZES (dobrý zemědělský a enviromentální stav půdy)
  • cross - compliance (povinné požadavky na hospodaření)
  • zpracování plánu rozvozu hnojiv dle zákona č.156/1998Sb., o hnojivech, včetně projednání dle podmínek vodoprávního úřadu;
  • technická pomoc při zavedení evidencí systému LPIS;
  • zpracování žádosti o revizi k aktualizované vrstvy erozní ohroženosti v evidenci LPIS;
  • zpracování a podání žádosti o registraci hnojiva dle zákona č.156/1998Sb., o hnojivech, včetně správního řízení s ÚKZÚZ;