Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Ochrana přírody a krajiny

Orientační návrh poradenské služby:

  • návrh agroenvironmentálních opatření v zemědělském podniku
  • implementace krajinných prvků do LPIS
  • plány rozvozu organických hnojiv
  • šetřené hospodaření v CHKO dle zákonných požadavků
  • zhodnocení dodržování nových GAEC
  • ohlašovací povinnosti přes ISPOP