Životní prostředí Zemědělství - akreditované poradenství v oblastech

Energetické využiví agrárních produktů

(Autorizace MŽP podle § 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kategorie
4.1b), 6.4b), 6.5, 6.6a), 6.6b), 6.6c)

 • řešení povinností „kontaktní osoby“, zastupující právnické nebo fyzické osoby v
  záležitostech IPPC u kategorií 4.1b), 6.4b), 6.5, 6.6a), 6.6b) a 6.6c) dle zákona
  č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
 • zpracování žádosti a zajištění kompletní dokladové části pro vydání integrovaného
  povolení pro jednotlivé kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb
 • zpracování, průběžná kontrola, projednání opatření a kontrola plnění podmínek z
  vydaného integrovaného povolení
 • zpracování souhrnné roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení pro příslušný
  krajský úřad
 • zpracování a předání údajů souhrnné evidence do integrovaného registru znečišťování
  (vždy 1x ročně do 15. února);