Živočišná výroba

Orientační návrh poradenské služby

 • plány zavedení zásad správné zemědělské praxe
 • provozní řády
 • posouzení technologie ustájení hospodářských zvířat
 • posouzení dodržování welfare hospodářských zvířat
 • vyhodnocení skladů pro uložení statkových hnojiv
 • ohlašovací povinnosti přes ISPOP


Péče o půdu

Poradce akreditovaný a vedený v Seznamu ministerstva zemědělství 
reg.č. 283/2009 s platností od 27.09.2012 do 05.09.2017

 • provedení poradenské služby dle Směrnice ministerstva zemědělství 
  č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12.02.2013;
 • zpracování plánu rozvozu hnojiv dle zákona č.156/1998Sb., o hnojivech, včetně projednání dle podmínek vodoprávního úřadu;
 • technická pomoc při zavedení evidencí systému LPIS;
 • zpracování žádosti o revizi k aktualizované vrstvy erozní ohroženosti v evidenci LPIS;
 • zpracování a podání žádosti o registraci hnojiva dle zákona č.156/1998Sb., o hnojivech, včetně správního řízení s ÚKZÚZ;