Stavby
Dotační poradenství

Stavby a dotační poradenství

  • Zahrnuje inženýrskou, poradenskou a dokumentační činnost při přípravě a realizaci staveb v rámci správních řízení (provozní nádrže a čerpací stanice pohonných hmot, zemědělské stavby).

  • Dotační poradenství je zaměřené na Program rozvoje venkova, Operační program životní prostředí,
    Operační program podnikání a invoace pro konkurenceschopnost, v části energetiky.