Energetické poradenství a revizní činnost
Bezpečnost práce a požární ochrana

Revize vyhrazených elektrických zařízení

Nabízíme komplexní zabezpečení revizních zpráv v oblasti revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení

do 1 000 V, u objektů třídy „A“ a ,B“

 

- zmapujeme Vám stav aktuálních revizních zpráv objektů a zařízení:

          

            - hromosvodních zařízení;

            - elektrických zařízení;

            - protokolů o určení vnějších vlivů;

            - elektrických spotřebičů;

            - ručních nářadí;

            - prodlužovacích přívodů;

            - pracovních strojů;

zpracujeme harmonogram objektů a zařízení s platností jednotlivých zpráv

provedeme šetření a měření v terénu

vypracujeme revizní zprávy a projednáme jejich závěry

spolupracujeme s Vámi na odstranění případných závad