Energetické poradenství a revizní činnost
Bezpečnost práce a požární ochrana

Průkazy energetické náročnosti budov

  • Zahrnuje provozní, poradenskou a dokumentační činnost v oblastech energetiky, vč. zpracování akreditačních energetických dokumentů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. koordinátora BOZP na staveništi a bezpečnostního poradce ADR v silniční a RID železniční dopravě nebezpečných věcí, požární ochraně a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.