Energetické poradenství a revizní činnost
Bezpečnost práce a požární ochrana

Kontroly klimatizačních systémů

V návaznosti na ustanovení § 6, zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, o hospodaření energií a prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, jsou stanoveny povinnosti provádění kontrol klimatizačních systémů.
Pravidelné kontroly klimatizačních systémů (1x 4 roky) je povinen zajistit jejich vlastník nebo provozovatel u zařízení se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW. Termíny četnosti pravidelných kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 277/2007 Sb., tj. od 01.01.2009.
Kontroly mohou provádět pouze energetičtí auditoři ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu přezkoušené ministerstvem.