Energetické poradenství a revizní činnost
Bezpečnost práce a požární ochrana

Energetické poradenství

 • poradenství v rámci řešení provozních podmínek energetického hospodářství
  (smluvní doklady a odběrové diagramy s dodavateli paliv a energie, úspory energie
  a využití obnovitelných zdrojů energie – příprava výstavby bioplynových stanic, apod.;
 • průběžné vedení evidence spotřeby paliv a energie, jejich měsíční bilanční vyhodnocení;
 • návrhy řešení ekonomiky a úspor ve spotřebě paliv a energie;
 • provedení vlastních šetření a kontrol, včetně zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích
  a návrhů na opatření;
 • zastupování objednatele při revizích a kontrolách orgánů státní správy a obdobných orgánů;