Energetické poradenství a revizní činnost
Bezpečnost práce a požární ochrana

Energetické audity, energetické posudky

  • zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov, energetických štítků staveb,
    výrobních provozů, zdrojů a rozvodů energie, případně jejich projektů a odborných posudků dle zákona
    č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky MPO č. 213/2001 Sb., v platném znění;