Energetické poradenství EKIS

Energetické poradenství EKIS je bezplatná služba pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Tato služba je určena občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům.

Odborné konzultace poskytují Energetická konzultační a informační střediska - EKIS, která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Energetické konzultační středisko Hustopeče

U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče

Poradenské středisko můžete navštívit osobně, mimo uvedené termíny pro veřejnost po předchozím ohlášení, nebo zadat dotaz zde elektronicky pomocí i-ekis

Kontaktní osoba: Ing. Václav Šafařík
tel.: 519 323 861
mob.: 603 544 915
email: renvodin@renvodin.cz
Konzultace poskytnuté střediskem EKIS mají všeobecně charakter poradenství, ze strany naší společnosti lze však následně v rámci obchodního vztahu nabídnout možnost řešení a zpracování dokumentů, týkající se již konkrétní problematiky, navržené poradenským střediskem, jelikož zaměření profesní činnosti naší společnosti prakticky koresponduje se zaměřením poradenského systému.