Získali jsme cenu Spokojeného zákazníka JMK

6. 5. 2015 7:54:02

Naše společnost získala cenu Spokojeného zákazníka Jihomoravského kraje na roky 2014 - 2016 od Sdružení českých spotřebitelů, o.s. a pod záštitou a s finanční podporou hejtmana kraje pana JUDr. Michala Haška.

 

Ocenění vyjdařuje, že společnost, která jej získala, trvale poskystuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, má dostatečně srozumitelně deklarovanou jakost a spolehlivost a "nadstandardně" poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce a poskytuje potřebné informace spotřebitelům.Toto ocenění přebral z rukou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška zakladatel společnosti Ing. Václav Šafařík.